Friday, March 2, 2012

Tổng hợp các bài viết thủ thuật

     Bài viết này tổng hợp các bài về thủ thuật, phần mềm, hướng dẫn... đã được đăng trên blog của Mp3sony để các bạn tiện tìm kiếm thông tin hơn.

Cơ bản:

- Kiến thức chung về ký hiệu các bản phim trên mạng và cách tìm phụ đề
- Giới thiệu sơ lược một số phần mềm để làm phụ đề

Hướng dẫn sử dụng phần mềm:

1) Subtitle Workshop: dịch, sync phụ đề đơn giản trong lòng bàn tay
(Lưu ý với mọi người là hiện nay mình không còn dùng Subtitle Workshop nữa, do nó không hỗ trợ Unicode, phải chuyển mã qua lại khá bất tiện. Subtitle Edit là lựa chọn hàng đầu hiện nay, và mình cũng đã có một số bài hướng dẫn Subtitle Edit ở dưới)

Subtitle Workshop: Các thiết lập cơ bản
Subtitle Workshop: Dịch phụ đề Anh sang Việt
Subtitle Workshop: Sync phụ đề bị lệch đều
- Subtitle Workshop: Sync phụ đề bị lệch càng về sau càng nhiều (do khác framerate)
- Subtitle Workshop: Sync line by line (sync từng dòng)

2) ConvertXtoDVD: tự tạo đĩa DVD phim theo ý mình

- ConvertXtoDVD - phần 1: giới thiệu chung
ConvertXtoDVD - phần 2: cài đặt và thiết lập
ConvertXtoDVD - phần 3: cài đặt và thiết lập (tiếp theo)
ConvertXtoDVD - phần 4: convert ra DVD
- ConvertXtoDVD: cách sử dụng (bài sưu tầm)

3) MKVToolnix: tuỳ chỉnh file mkv

- MKVToolnix - xử lý file MKV thật đơn giản

4) Subtitle Edit:

Subtitle Edit: giới thiệu chung
- Subtitle Edit: các bước cơ bản để dịch một phụ đề
- Subtitle Edit: chèn thêm line sub mới

5) Xvid4PSP:

Đưa hardsub và logo vào file video

No comments:

Post a Comment